• Huje 9, 4000 Kranj

 

SUHI ŽELODEC

 
 Mesarstvo Rešet - suhi želodec