• Huje 9, 4000 Kranj
  • 04 201 43 15
  • info@mesarstvo-reset.si
 Mesarstvo Rešet - Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

 

Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

POVZETEK

 

Namen projekta KRATKA DOBAVNA VERIGA MESARSTVO REŠET je sodelovanje lokalnih kmetijskih gospodarstev – proizvajalcev mesa s ciljem, da se poveča oskrba z lokalnimi izdelki z visoko kakovostjo. Projekt bo omogočil povezovanje in sodelovanje vodilnega partnerja in ostalih pridelovalcev v kratki verigi. Namen partnerstva je omogočanje raznolikosti kmetijskih proizvodov in njihovo redno dobavljivost v določenih količinah ter predviden termin odkupa. Tak način strukture omogoča kratko dobavno verigo ter nemoteno oskrbo prek celotnega leta. Sodelovanje bo tudi s pomočjo različnih promocijskih dejavnosti za izbrane kmetijske proizvode prispevalo k dvigu prepoznavnosti in nadzorovani kakovosti izdelkov mesa. Projekt je sofinanciran s finančno podporo Evropske unije - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Mesarstvo Rešet od lokalnih kmetijskih gospodarstev odkupuje govedo ter prašiče ter le to meso predela (mikro konfekcije) in proda na lokalnem trgu.

CILJI

 

Cilj projekta je vzpostavitev distribucijskih povezav z lokalnimi pridelovalci ter nuditi visoko kakovostne kmetijske proizvode - meso. S povezovanjem in sodelovanjem vodilnega partnerja in lokalnih pridelovalcev je cilj, da se poleg boljše kakovosti izdelkov prispeva tudi k boljši predstavitvi oziroma vizualni podobi kmetijskih izdelkov. S takšnim načinom se bo prispevalo k dvigu prepoznavnosti in nadzorovani kakovosti izdelkov proizvodov ter vzpostavitvi lokalne trajnostne oskrba s kmetijskimi proizvodi.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Projekt je usmerjen v spodbujanje sodobnih trendov lokalne prehrane in sicer k pospeševanju povpraševanja in ponudbe lokalno pridelane hrane na trajnostni način s povečanjem samooskrbe.

Pričakovani rezultati so:

  • promocija visoko kakovostnih mesnih proizvodov iz lokalnega trga,
  • povečanje prepoznavnosti lokalnih pridelovalcev in njihovih proizvodov,
  • povečanje prodaja kakovostnih živil po principu kratkih dobavnih verig,
  • povečanje obsega potrošnje lokalnih pridelkov in proizvodov.

POVEZAVE

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/