• Huje 9, 4000 Kranj

 

PEČENICA

 
 Mesarstvo Rešet - pečenica